Litery domyślne Duże litery Gigantyczne litery
SLIDE

"Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw. "

Henrik Ibsen

Zgodnie z art 79 ustawy "Prawo o notariacie", Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne, min.: umowy zbycia nieruchomości, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia, min.: poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza na żądanie Strony projekty umów i oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Polityka prywatności
Projekt i wykonanie strony Agencja Reklamowa CROSSTOWN